LW Series 사양서
세전무역> 제품정보> Reel Changer> LW Series 사양서

AUTOMATIC REEL  CHANGER
LW IV- Series  
사양서

구               분

LW IV - 180

LW IV - 380

 소    요    전    력

 단상 AC100V, 50/60 Hz, 0.5 KVA

 단상 AC100V, 50/60 Hz, 0.5kVA

 에 어 (Standard)

 0.39MPa(4Kg/cm2G), 10L/min.(ANR)

 0.44MPa(4.5Kg/cm2G), 10L/min.(ANR)

 장치 사이즈(Standard)

 1080(W) X  550(D) X 1380mm(H)

 1360(W) X 830(D) X 1585mm(H)

 처    리    능    력

                              500 ~ 1000 pitch/min  (1 pitch : 4mm)

 적 용  릴  사 이 즈

 외경: 180 mm,   Core경: 60mm

 외경: 180mm ~380mm,  Core경: 60mm

 적 용  캐 리 어  폭

 8mm, 12mm

 8mm, 12mm, 16mm

 적    용    제    품

                              Paper carrier tape,  embossed carrier tape

 캐리어테이프 진행방향

                              표준설비(왼쪽 -> 오른쪽), 옵션설비(오른쪽 -> 왼쪽)

프       린        터

  잉크리본 방식/열전사 방식(전용 엔드테이프에 롯트 번호 등을 인쇄

 

기   종   몀

  LW III / L - Series

 

 라

용         도

  감는 릴에 바코드 라벨을 붙임

 

 벨

소 요 전 력

  단상 AC100V +/- 10%,  50/60 Hz,  0.3 KVA

 링

인 자 방 식

  열 전사 방식

 

인 자 밀 도

  8 dot/mm(200dpi), 12 dot/mm(300dpi)

 

 시

인자바코드

  CODE39, ITF, NW-7, JAN/EAN, UPC-A

 스

점 착 기 구

  에어 실린더 압착 방식

 

 템

검 증 리 더

  반도체 가시광 레이저

 

 

적 합 라 벨

  EIAJ 적용 라벨 사이즈  - - - - - - - max. 100mm/W  x   45mm/L

 

 

  릴 외경 - - - - - - - - - - - - - - - max. 180mm

 

 

  릴 내경 - - - - - - - - - - - - - - - 76.2mm            그외 사이즈도 준비됩니다.

 

Ordering Information for Automatic Reel Changer

Ordering infomation